SAYIŞTAY ARAÇ İHALELERİNDE EKSİKLİK VE KUSUR BULMUŞ
Gölge Adam

Gölge Adam

SAYIŞTAY ARAÇ İHALELERİNDE EKSİKLİK VE KUSUR BULMUŞ

27 Aralık 2020 - 17:30 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 - 11:44

SAYIŞTAY Düzce Belediyesi’nin 2019 yılında yaptığı 3 ihalenin, yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak yapıldığı saptadı.
Sayıştay müfettişlerinin  “Mevzuatta Öngörülen Şartlar Oluşmamasına Rağmen İhalelerde Pazarlık Usulünün Kullanılması” başlıklı bulgusunda 3 ihale ile ilgili yapılan usulsüzlükler ortaya kondu.
Raporda, “İdarece yapılan bazı ihalelerde gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesinden dolayı, temel usuller yerine istisnai durumlarda kullanılması gereken pazarlık usulünün uygulandığı görülmüştür
” denilerek şöyle devam edildi:
“4734 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinde, idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde uygulanacak ihale usulleri bellidir. Mevzuat gereğince ihtiyaçların açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulü ile temini esas olup pazarlık usulü, belli koşulların gerçekleşmesi halinde başvurulan bir yöntemdir. Kanun’un 21’inci maddesinde pazarlık usulü ile ihale yapılabilecek haller sayılmıştır. Bunlardan biri (b) bendinde ifade edilen; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.” halidir.
Dolayısıyla bahsi geçen bent kapsamında pazarlık usulünün kullanılabilmesi için “ani ve beklenmeyen olağan dışı bir durum oluşması”, “işin yapım tekniği açısından özellik arz etmesi”, “yapı, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması” gibi şartların oluşması gerekmektedir.”

Yani Sayıştay raporu diyor ki, 2019 yılının ağustos, eylül ve ekim aylarında yapılan 3 ihalede “mücbir sebep” yok.
Yani, Düzce’de o dönem deprem, sel, salgın hastalık gibi doğal afetlerin olmadığı söyleniyor. Hal böyle iken belediye, 3 ihaleyi “mücbir sebep” gerekçesi ile  yapmış.
 
HANGİ İHALELER?
Sayıştay  raporunda “Aşağıdaki tabloda gösterilen ve 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edildiği tespit edilen işlerin yukarıda belirtilen hususlar açısından değerlendirildiğinde pazarlık usulü ile  ihale yapılmasını gerektiren şartları taşımadığı anlaşılmıştır” denilerek pazarlık usulü yapılan ihaleler şöyle sıralanmış:
1-) Temizlik Araçları Kiralama ihalesi:
22.08.2019 Pazarlık usulü 21/b
2-) Araç Kiralama İhalesi: 3.09.2019 pazarlık usulü 21/b
3-) Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere Temizlik Araçları Kiralanması Hizmeti: 19.12.2019 pazarlık usulü 21/b

Sayıştay müfettişi, pazarlık usulü ile yapılan bu 3 ihalede usulsüzlük tespit etmiş ve bunu raporunda ayrıntılı ve açık biçimde yazmış.
Düzce’de, 2019 ağustos, eylül ve aralık aylarında “mücbir sebep” gerektiren hangi olay gerçekleşti de, 3 ihale pazarlık usulü yapıldı?
Bunun kamuoyuna izah edilmesi, kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekir.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Akif
    2 yıl önce
    Sayın armutçu;Düzce kasrının ihalesinide incelesenize.oradan da sıkıntılar çıkacak.birşeyler yapıyorlar ama neye göre yaptıkları belli değil

Son Yazılar