BİR LAFA BAKIN, BİR DE SÖYLEYENE..


Tüccar efendi çok kızmış!

Kendince bana, ona, buna, şuna gider yapmış, aba altından sopa göstererek tehditler savurmuş..

Hızını alamamış, şehri yönetenleri de hizaya sokmak, göbekten kendisine bağlamak için harekete geçmiş…

Meğer memleketi dizayn etme çabalarına çomak sokmuşuz!

Cevap vermeyi, laf söylemeyi bile zul addederiz!

Tüccara Mevlana’nın ünlü bir sözü bile yeter:

“Suskunluğum asaletimdendir, her lafa verecek cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, birde söyleyene bakarım adam mı diye!”