"KELEBEK'E KIYAK" YAZIMIZA BELEDİYEDEN AÇIKLAMA VAR


Düzce Belediyesi, "Kelebek'e özel kıyak yapılmış" başlıklı yazıma açıklama gönderdi.

Cevap hakkı gereği gönderilen açıklamayı aynen yayınlıyorum:

"Muncurlu Köyü 152 ada 29 ve 30 numaralı parsel (eski 863) Düzce İl Genel Meclisi tarafından 2012 yılında onaylanan, D-100 Karayolu'nun kuzey ve güneyi için hazırlanan imar planı ile plan kapsamına alınmıştır. Muncurlu Köyü 152 ada 29 ve 30 numaralı parseli de kapsayan (eski 863) Muncurlu Köyü Kadastro Sınırları'nın tamamının, 2013 yılında Düzce Belediyesi Mücavir Alan Sınırları içerisine katılmasından sonra, söz konusu parsel sahiplerinin Düzce İl Genel Meclisi'nin onayladığı imar planına, anılan parsel ve yakın çevresindeki fonksiyon alanları ile ulaşım bağlantılarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği talebi, Düzce Belediye Meclisi'nin 07.05.2013 tarih ve 611 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur. Kabul edilen imar planı kararlarına göre, parsel sahiplerince,, ifraz ve yol terki işlemleri yaptırılarak, söz konusu parseller imar parseli haline getirilmiştir. 2017 yılında, Belediyemiz tarafından Muncurlu Köyü 152 ada 29 ve 30 numaralı parseli de kapsayan (eski 863) Muncurlu Köyü 'nün tamamı için ilave imar planları yaptırılmış, Düzce Belediye Meclisi'nin 09.02.2017 tarih ve 101 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Ancak onaylanan imar planı, söz konusu parsellerin bulunduğu bölge için, 2013 yılındaki plan kararlarına uygun olmadığından, anılan parseller için yeniden terk işlemi yapılması durumunu oluşturduğundan, parsel sahiplerince imar planına itiraz edilmiştir. Muncurlu Köyü 152 ada 29 ve 30 numaralı parsel (eski 863) ve yakın çevresindeki bölgede, fonksiyon alanları ve ulaşım bağlantılarının, 2013 yılı onaylı imar planında olduğu gibi düzenlenmesi içeriği ile yapılan itiraz, Düzce Belediye Meclisi'nin 20.05.2021 tarih 169 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur. Anılan Meclis Kararı ile yapılan imar planı değişikliği, söz konusu parsellerde imar yollarının kaldırılması içerikli olmayıp, Düzce Belediye Meclisi'nin 07.05.2013 tarihli Kararı ile uygun bulunan imar planı kararlarına dönüşün sağlanması içeriklidir."