FARUK ÖZLÜ ÇUKURA DÜŞTÜ!


Düzce Belediyesi, son dönemde birçok alanda teklemeye başladı.

Belediyenin gündeme getirdiği bazı projeler, hukuksuzluk ya da beceriksizlik yüzünden uygulanamaz oldu.

İsmetpaşa Okulu’nun yıkılarak yerine ranta dayalı iş merkezi yapılması projesine Başkan Faruk Özlü’nün önemli gördüğü projelerden biriydi.

Yargı hukuka aykırılık gerekçesiyle bu projeye “dur” dedi.

Faruk Özlü’nün bir başka önemli gördüğü ve “22 yıllık sorunu çözdük” dediği Basmacılar çarşısı projesinde kentin göbeğinde 3 metre derinliğinde büyük bir çukur açıldı.

4 aydır faaliyetin yapılmadığı çukur, Özlü’nün ve belediyenin ne halde olduğunu bütün çıplaklığı ile ortaya koydu.

Her fırsatta vizyondan dem vuran belediye yönetimi ve Faruk Özlü çukura düştü, düştükleri çukurdan da çıkamaz oldular.

Doğal olarak başkan Özlü’ye sormak gerekiyor;

“Basmacılar Çarşısı’ndaki hak sahipleriyle anlaştık, işi çözdük, 22 yıllık sorunu hallettik” dediğiniz halde, aslında işin çözülmediği, halledilemediği, hak sahipleriyle anlaşmazlığın devam ettiği ortaya çıktı.

Kamuoyunu neden doğru bilgilendirmediniz?

“22 yıllık sorunu çözdük” diye neden hava atmak, belediyedeki geçmiş yöneticileri de üstü kapalı suçlamak ihtiyacını duydunuz?

22 yıllık sorunu çözdük dediniz, 22 günde çukura düştünüz..

İçine düştüğünüz çukurdan nasıl çıkarsınız bilinmez ama, Düzce’ye vaat ettiğiniz vizyonu kendi beceriksizliklerinizle, liyakatsizliklerinizle ve iş bilmezliklerinizle bitirdiniz.

Depremde büyük yıkımlara uğrayan Düzce’de böylesine bir çukur hiç görülmemişti.

Sayenizde Düzceliler açtığınız bu çukurla tanıştı.

Bakalım açtığınız ve içine düştüğünüz bu ve diğer çukurlardan nasıl çıkacaksınız?