7 BÜFE İHALEYE ÇIKIYOR

Düzce BelediyesiBahçeşehir’de bulunan 7 adet büfe için kiralama ihalesi düzenleyecek.


7 BÜFE İHALEYE ÇIKIYOR

Açık teklif usulü ile düzenlenecek ihale 25 Şubat Salı günü saat 14:00’de Merkez Hizmet Binasında yapılacak.

Düzce Belediyesi, sorumluluğu altındaki 7 adet büfe için 25 Şubat Salı günü ihaleye çıkıyor. Bahçeşehir’de bulunan büfeleri 3 yıl boyunca KDV hariç aylık bin 250 TL’ye kiraya verecek Düzce Belediyesinin açık teklif usulü ile düzenleyeceği ihaleye katılmak isteyenler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ilgili şartnameye ulaşabilecek. Şartnamedeki şartları karşılayanlar, ihaleye katılmak için istenen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim ederek ihaleye katılma hakkı kazanacak. İhale ilanında yer alan ayrıntılarda şu ifadelere yer verildi: “6 adet büfenin KDV hariç tahmini bedeli 45.000,00-TL ve geçici teminat bedeli 1.350,00-TL'dir. 1 adet büfenin KDV hariç tahmini bedeli 46.800,00-TL ve geçici teminat bedeli 1.404,00-TL'dir. İhale Düzce Belediyesince, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45 inci madde gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. Taşınmazların kira süresi 3 yıldır. Üç yıllık muhammen bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır. İhale Şartname bedeli 50,00 TL olup, ihaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli belediyemiz veznesine ödemesi yapılarak Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kamulaştırma Biriminden alınacaktır. Şartname ve ekleri İdarede bedelsiz görülebilir.”